Baderegler

Baderegler

- I forbindelse med træningsforløb er det vigtigt at man er opmærksom på om hunden responderer som forventet. Hvis der kommer hævelser, smerte eller lignende skal man tage kontakt med den dyrlæge som har kendskab til hunden.
- Træning/genoptræning udføres normalt af en Veterinærsygeplejerske.
- Løbebåndets kontrolpanel må kun betjenes af Dyrehospitalets personale.
- Dyrehospitalets personale kan til hver en tid afbryde et træningsforløb, hvis det skønnes at forsættelse vil være til gene for hunden.

Hundene


- Skal være raske og må ikke være i løbetid eller vise tegn på hjerte- kredsløbsproblemer, luftvejslidelser, mave- tarmlidelser, øjenbetændelse, friske muskel- og ledskader, febertilstande eller ømheder i bugen. Dyrehospitalets personale kan kræve en - dyrlægeundersøgelse / - attest før træningen.
- Må ikke have fået mad 3 timer før træningen.
- Skal være luftet umiddelbart inden træningen.
- Skal skylles af ejeren og hvis det er nødvendigt vaskes før træningen.
- Hvis hunden vaskes, skal al shampoo skylles grundigt af, før hunden går ind i tanken.
- Må gerne medbringe legetøj som kan anspore dem under træningen.

Ejerne skal


- Stå foran bassinet og holde hunden i snor under træningen.
- Forsøge at opmuntre, anspore og rose hunden under træningen.
- Bevare roen hvis hunden viser tegn på frygt.
- Skylle hunden før og efter træning.

HVIS HUNDEN TØMMER SIG (OPKAST ELLER AFFØRING) I VANDET, SKAL ALT VAND SKYLLES UD I KLOAKKEN.  DETTE BEVIRKER AT SYSTEMET SKAL REETABLERES MED FRISK VAND, HVILKET TAGER MINIMUM EN ½ TIME. DYREHOSPITALET VIL DERFOR I SÅDANNE TILFÆLDE BEREGNE SIG ET EKSTRA GEBYR UD OVER DAGENS KLIP. GEBYRET ER KR. 175,-. Bemærk, at der ikke kan anvendes klippekort hertil!

Dit dyr i trygge hænder

En tryg sundhedsplan til din bedste ven

VetPlan er en sundhedsplan for dit dyr. Det er en abonnementsordning, så du kan abonnere på forebyggende pleje og sundhed. I en VetPlan får dit dyr adgang til ydelser som fx sundhedsundersøgelser, tandtjek, vaccination og store rabatter på foder. 

En løbende kontrol betyder, at eventuelle sygdomme og tandproblemer bliver opdaget i god tid. Det er til stor gavn for dit dyrs sundhed og kan i sidste ende spare dig for mange uforudsete udgifter.

▶▶▶ Kontakt os om en VetPlan®