Baderegler

Kender du badereglerne?
 • Vær opmærksom på om din hund responderer normalt ifm. et træningsforløb. Hvis der kommer hævelser, smerte eller lignende, skal du tage kontakt til den dyrlæge, som har kendskab til hunden.
 • Træning/genoptræning udføres normalt af en veterinærsygeplejerske.
 • Løbebåndets kontrolpanel må kun betjenes af dyrehospitalets personale.
 • Dyrehospitalets personale kan til hver en tid afbryde et træningsforløb, hvis det skønnes at forsættelse vil være til gene for hunden.

Hundene:

 • Skal være raske og må ikke være i løbetid eller vise tegn på hjerte/kredsløbsproblemer, luftvejslidelser, mave- tarmlidelser, øjenbetændelse, friske muskel- og ledskader, febertilstande eller ømheder i bugen. Dyrehospitalets personale kan kræve en dyrlægeundersøgelse/attest før træningen.
 • Må ikke have fået mad 3 timer før træningen.
 • Skal være luftet umiddelbart inden træningen.
 • Skal skylles af ejeren og hvis det er nødvendigt vaskes før træningen. Hvis hunden vaskes, skal al shampoo skylles grundigt af, før hunden går ind i tanken.
 • Må gerne medbringe legetøj, som kan anspore dem under træningen.

Ejerne skal:

 • Stå foran bassinet og holde hunden i snor under træningen.
 • Forsøge at opmuntre, anspore og rose hunden under træningen.
 • Bevare roen, hvis hunden viser tegn på frygt.
 • Skylle hunden før og efter træning.

OBS: HVIS HUNDEN TØMMER SIG (OPKAST ELLER AFFØRING) I VANDET, SKAL ALT VAND SKYLLES UD I KLOAKKEN. DETTE BETYDER, AT SYSTEMET SKAL RE-ETABLERES MED FRISK VAND, HVILKET TAGER MINIMUM EN ½ TIME. DYREHOSPITALET VIL DERFOR I SÅDANNE TILFÆLDE BEREGNE SIG ET EKSTRA GEBYR UD OVER DAGENS KLIP. GEBYRET ER PÅ 175 KR.. BEMÆRK, AT DER IKKE KAN ANVENDES KLIPPEKORT HERTIL!

Dit dyr i trygge hænder

En tryg sundhedsplan til din bedste ven

VetPlan er en sundhedsplan for dit dyr. Det er en abonnementsordning, så du kan abonnere på forebyggende pleje og sundhed. I en VetPlan får dit dyr adgang til ydelser som fx sundhedsundersøgelser, tandtjek, vaccination og store rabatter på foder. 

En løbende kontrol betyder, at eventuelle sygdomme og tandproblemer bliver opdaget i god tid. Det er til stor gavn for dit dyrs sundhed og kan i sidste ende spare dig for mange uforudsete udgifter.

▶▶▶ Kontakt os om en VetPlan®