Operation

Når dyret skal bedøves..

Har du det svært ved at aflevere dit dyr hos dyrlægen til bedøvelse og måske operation?  

Så er du ikke så forskellig fra mange andre dyreejere. Det er normalt at tænke: Bliver mit dyr nu behandlet ordentligt? Er det bange eller gør det ondt? Og bedøvelsen... er den nu sikker nok?

Forskellige former for bedøvelse

Ser du ind på en operationsstue på et moderne dyrehospital, er den største forskel fra en operationsstue på et menneskehospital nok størrelsen af patienten. Ligesom hos mennesker kan man benytte forskellige metoder til at bedøve dyr. Man kan vælge at lokalbedøve, lave blokader og rygmarvsbedøvelser, men eftersom det kan være svært at forklare dyr, at de skal forholde sig i ro, vil vi i mange tilfælde bedøve helt. Det skyldes, at mange undersøgelser og behandlinger er nærmest umulige at udføre, hvis dyret ikke er bedøvet. Som eksempler kan nævnes tandbehandlinger, ørerensning og røntgenundersøgelser. Dyrene kan ikke forstå, hvad der sker, og vi kan ikke forklare dem, at det ikke er farligt. Derfor kan en bedøvelse være den bedste løsning. Både for at dyrlægen kan få ro til at arbejde, men også for at dit kæledyr ikke skal udsættes for unødig stress, angst og ubehag.

 Er fuld bedøvelse sikker?

Der findes forskellige former for fuld bedøvelse til hunde og katte. Generelt er de stoffer, der findes på markedet i dag meget sikre, men nogle stoffer og metoder er mere skånsomme for kroppen end andre. Den mest sikre bedøvelse foretages som på menneskehospitaler ved, at dyret først gives et beroligende middel. Efter en times tid kan man så give den egentlige bedøvelse i en blodåre. Derefter føres en gummislange ned i luftrøret på dyret, og gennem slangen ledes en bedøvende gas ned i lungerne.

Der kan være stor forskel på medicinudgifterne til bedøvelse, alt efter hvilken form for narkose der benyttes. Nogle former for narkose er også mere personalekrævende end andre. Der kan derfor være meget stor forskel på den pris, du skal betale for at få dit dyr bedøvet, alt efter hvilken bedøvelse dyrlægen (og du) vælger at bruge, og efter hvor meget din hund eller kat vejer.

Overvågning under bedøvelse

Mens dyret er bedøvet, holder vi godt øje med det. Det vil ofte blive tilsluttet et eller flere apparater, der overvåger de vigtigste livsfunktioner. Det kan f.eks. være puls eller hjertefrekvens, blodtryk, EKG, eller blodets indhold af ilt eller kuldioxid. Dyret temperatur måles med jævne mellemrum, og der tilføres varme, hvis temperaturen falder. Men vigtigst af alt, er der en dyrlæge eller sygeplejerske, der hele tiden holder øje med, at dyret har det godt, fra det bliver bedøvet, og indtil det igen er vågent.

Er der sterilt, når der opereres?

Hygiejne og aseptik er mindst lige så vigtigt på et dyrehospital som på et menneskehospital. Ved alle operationer bliver der barberet og vasket med sæbe og desinficerende midler. Dyrlægen og veterinærsygeplejersken bruger steril beklædning og handsker under operationen, og alle afdækninger og instrumenter er sterile. Efter operationen bliver området igen vasket, og evt. forbundet.

Jamen, er det ikke farligt?

Der er ikke noget i denne verden, der er 100% sikkert – heller ikke narkoser. Risikoen ved at bedøve et dyr er dog meget lille, hvis man tager hensyn til det enkelte dyrs behov og bedøver, som ovenfor beskrevet. Alle dyr undersøges grundigt inden narkose for at undgå uforudsete situationer. Hvis dyret er over 7 år, eller hvis det er påvirket af sygdom, vil vi som regel foreslå, at der bliver lavet en blodprøve, inden dyret bedøves. Blodprøven kan give vigtig information om organernes funktion og hjælpe dyrlægen til at tage de nødvendige hensyn til dit dyr.

Stadig utryg

Hvis du er utryg ved at aflevere dit kæledyr til bedøvelse og operation, er det vigtigt, at du fortæller det til os. På Herning Dyrehospital er du velkommen til at lave en aftale om at se operations- og opholdsfaciliteterne, men af hensyn til hygiejnen kan vi selvfølgelig ikke vise rundt, medens der behandles og opereres. Det er derfor godt at lave sådan en aftale i forvejen, så du ikke kommer til at gå forgæves. Det bedste er i ro og mag at få gennemgået hele forløbet af en dyrlæge eller veterinærsygeplejerske, så du føler dig tryg, inden du afleverer dit kæledyr.

 

 

 

Dit dyr i trygge hænder

En tryg sundhedsplan til din bedste ven

VetPlan er en sundhedsplan for dit dyr. Det er en abonnementsordning, så du kan abonnere på forebyggende pleje og sundhed. I en VetPlan får dit dyr adgang til ydelser som fx sundhedsundersøgelser, tandtjek, vaccination og store rabatter på foder. 

En løbende kontrol betyder, at eventuelle sygdomme og tandproblemer bliver opdaget i god tid. Det er til stor gavn for dit dyrs sundhed og kan i sidste ende spare dig for mange uforudsete udgifter.

▶▶▶ Kontakt os om en VetPlan®